Akanda Kiirtan in Vidyasagar

Akanda Kiirtan jeden letzten Samstag im Monat im Ananda Marga Zentrum Vidyasagar. http://vidyasagar.de
Start um 15:00 - 18:00.

Berlinerstr. 11
38327 Semmenstedt-Timmern

Anmeldung bei
Ranajit Möpert
email: info@vidyasagar.de
ranajit@rmoepert.de

Tel.: 01781418095
05336 - 948800

Rahmendaten
Datum: 
Repeats jede 4-Wochen bis zum Die Dez 31 2024 .
25.09.2021
23.10.2021
20.11.2021
18.12.2021
15.01.2022
12.02.2022
12.03.2022
09.04.2022
07.05.2022
04.06.2022
02.07.2022
30.07.2022
27.08.2022
24.09.2022
22.10.2022
19.11.2022
17.12.2022
14.01.2023
11.02.2023
11.03.2023
08.04.2023
06.05.2023
03.06.2023
01.07.2023
29.07.2023
26.08.2023
23.09.2023
21.10.2023
18.11.2023
16.12.2023
13.01.2024
10.02.2024
09.03.2024
06.04.2024
04.05.2024
01.06.2024
29.06.2024
27.07.2024
24.08.2024
21.09.2024
19.10.2024
16.11.2024
14.12.2024
Ort: 
Timmern